MATERIAL

Vi på Dala Miljöisolering AB i Dalarna väljer iCell – för miljöns skull

Vi på Dala Miljöisolering AB är säkra på vår sak – framtidens isolering kommer från skogen.
Många isoleringsmaterial framställs på sätt som är mindre bra, för såväl miljö som oss människor. Därför arbetar vi på Dala Miljöisolering AB enbart med CE-godkänd isolering från iCell i Älvdalen.

iCell är ett isoleringsmaterial som uppnår en hundraprocentig fyllning och bildar ett diffusionsöppet isoleringsskikt vilket är giftfritt samt bidrar till ett behagligt klimat i huset. Isoleringsmaterialets komprimeringsgrad varierar mellan 25 kg/m3 och 65 kg/m3 beroende på användningsområde. Isoleringens hållbarhet är lika lång som husets, så du behöver inte oroa dig för att det här inte är en hållbar lösning.

Med iCells isoleringsmaterial kan vi skapa isoleringsskikt på mellan 20 och 500 mm. Vi arbetar främst i Dalarna och Hälsingland.

Kontakta mig gärna för mer info eller läs mer på iCell.se.

Cellulosabaserad isolering

Traditionella isoleringsmaterial består av sten- eller glasull, med resurskrävande tillverkningsprocesser. Den miljöanpassade isoleringen från iCell görs av cellulosa från ej sålda returtidningar som en gång varit träd i våra svenska skogar. Resultatet blir marknadens mest prisvärda, mest miljövänliga och effektivaste isolering.

Många fördelar

Det finns flera fördelar med cellulosabaserad isolering jämfört med traditionella alternativ:
Absorberar fukt
Förbrukar endast 5% av energin från traditionell mineralullstillverkning
Har en helt utsläppsfri tillverkningsprocess
Ger en giftfri boendemiljö

En smidig process

Lösullen från iCell sprutas enkelt in i tak, väggar och golv, helt utan skarvar. Den kan användas i såväl nyproducerade hus som för tilläggsisolering av befintliga byggnader. Materialet tillverkas i Älvdalen, på bekvämt avstånd från våra kunder. Smidigt och effektivt för både oss och er.